SENZITIVNÍ OBDOBÍ U DĚTÍ – CO TO JE A JAK JEJ PODPOROVAT?

V dnešní výchově mnoho rodičů následuje moderní směry, které hlásají, že dítě je našim rovnocenným partnerem. Jde o naprosto svéprávného člověka. Měli bychom respektovat jeho názory a zkusit mu svět přizpůsobit. A je to tak. 

Takovým pěkným přístupem k dětem je celé Montessori učení. To se snaží dítě pouze provázet na jeho vlastní cestě. Respektuje jeho přirozený vývoj a zájem o různé věci a nabývání zkušeností. Díky tomuto směru víme, že v různém věku se objevují tzv. senzitivní období 

Co je to senzitivní období 

Je to určitý čas, při kterém dítě projevuje zvýšený zájem o určitý druh činnosti a snáze se jej naučí. Takže to vypadá tak, že třeba stále dokola pozoruje, jak padá míč ze stolu, jak se venku pohybuje jeho stín nebo jak se sype písek z báboviček na pískovišti. 

child-4169694_640

Senzitivní období se různě objevují a mění mezi sebou. Rozhodně je dobré dítě v dané činnosti podporovat a nabídnout mu různé pomůcky a prostředky k rozvíjení. Můžete si vypomoci různými hračkami, kartičkami, knihami anebo tím, co máte doma. V podstatě mu doma vytvoříte přípravné prostředí. 

Jak se dělí senzitivní období 

Dalo by se říci, že senzitivní období má šest hlavních kategorií. 

  • Pohyb – Se objevuje mezi 1 až 4 rokem. Jedná se nejen o pohyb těla jako takový, ale i o hrubou a jemnou motoriku. K tomu je zapotřebí volný pohyb venku, drobné pomůcky a hrátky s vodou. Výborné jsou třeba krabičkové běže, které trénují oko-ruka. 

s

  • Řád – Tedy ve věku 1,5 až 3 roky. Děti mají rády rutinu. Zajetý řád. Lépe se tak ve světě orientují. V chápání času jim pomozte pomocí plánovací tabule. Naučte a dodržujte i rituály typu, že si prvně uklidí pokoj a pak jde spát. 
  • Řeč – Děti vše opakují. Hlavně ti nejmenší. Toto období zpravidla přichází na řadu mezi 2 a 4 rokem. Děti vás mají jako vzor. Učí se od vás a vše opakují. Proto byste neměli křiče, mít základy společenského chování a umět popsat své názory a pocity.  
  • Smyslový vývoj – Jde o tříbení smyslů. Proto je nechte v kuchyni ochutnávat. Objevujte s dítětem nové chutě, vůně a materiály pomocí hlazení a doteku. Pomohou vám senzomotorické hračky. Nejčastěji se pozoruje u dětí během prvních 5 let života. 

vn

  • Sociální vztahy – To je období, ve kterém se dítě nachází od narození. Vnímá všelijaké vztahy. Osobní i pracovní. Pozoruje, jakým způsobem se chováte k ostatním a jak oni k vám. Potřebujete objasnit, jakou práci děláte? Vezměte si k ruce poznávací karty. 
  • Smysly a fascinace malými předměty – Malé dvouleté dítě se zaměřuje na spíše malé drobné předměty. Snáze je uchopí a unesou. Jde o nejkratší období. Můžete je podpořit miskami s luštěninami, krájením ovoce a zeleniny do dětské kuchyňky a tříděním všeho možného pomocí barev. 

atte

Senzitivní období není pro každé dítě stejné. Každé se totiž vyvíjí jiným tempem. Na nás je, abychom jej plně podporovaly v tom, co dělá.